Innovatie bij Voort Chrysanten

Op de kwekerij wordt sinds 2002 het ras Zembla geteelt, later is dit aangevuld met de rassen VIP en PIP. Er worden een kleine 10 miljoen takken geproduceerd op een oppervlakte van 36.000 m2. Het streven is om dit op zo'n milieu bewuste en verantwoordelijke mogelijke manier te produceren.

Milieu bewust:
Alles wordt onder het MPS label aangevoerd. MPS stimuleert het duurzaam ondernemen in de internationale tuinbouwsector. Dit houdt in: het registreren en het laten controleren van meststoffen, energie, correctiemiddelen en waterstromen.

Bij het bestrijden van ongedierte speelt het milieu een grote rol. In onze kassen worden daarom diverse natuurlijke vijanden ingezet voor de bestrijding van schadelijke ongedierte. Door het inzetten van correctiemiddelen kunnen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken, deze vorm van gewasbescherming heet geïntegreerde gewasbescherming.

We streven ernaar om een top product af te leveren. Zo zijn wij als Voort Chrysanten altijd bezig om onze producten Zembla, VIP en PIP jaarrond als "pure quality" af te leveren. En hebben we dus in 2009 extra geïnvesteerd in ass belichting. Deze is uitgebreid naar 130 micro mol wat neerkomt 9600 lux. Met dit licht niveau kunnen we ook in de donkere wintermaanden een "pure quality" kenmerk meegeven aan ons product.

Warmte kracht koppeling:
Om deze belichting van electra te voorzien beschikt Voort Chrysanten over een warmte kracht koppeling (WKK). Deze gasmotor heeft een elektrisch vermogen van 1.2 mw. Het koelwater van deze motor wordt opgeslagen en weer gebruikt om de kassen te verwarmen. De rookgassen van de WKK worden milieuvriendelijk gereinigd door een katalysator. De rookgassen zijn zo schoon dat ze de groei van chrysanten bevorderen en worden vervolgens als CO2 de tuin ingeblazen.

Tevens zijn ook diverse bedrijfsonderdelen groen gefinancierd en gecertificeerd. Zij worden jaarlijks gecontroleerd door SGS, de wereldwijde certificeringorganisatie.

Zonnepanelen:
Op de schuren van ons bedrijf hebben we asbest laten verwijderen en hiervoor in de plaats sandwich isolatiepanelen en zonnepanelen laten monteren tbv de eigen energie voorziening.

Duurzaam ondernemen

MPS

MPS stimuleert het duurzaam ondernemen in de internationale tuinbouwsector.


Meer over Chrysanten

Proces: